logo
MUNKÁSSÁG

Művészettörténeti Előadás A Műcsarnokban (DVD)

kedd, július 17, 2012 Hírek, Könyvek 0

/PAP GÁBOR – MIKLÓSVÖLGYI JÁNOS/

 

Mit tehet egy ember, ha a Gondviselés úgy rendeli, hogy festővé szülessen e földre? Először is: ha nem meghasonlott emberként szándékozik leélni életét, elfogadja rendeltetését. Másodszor: felkészül küldetésére. Harmadszor: munkához lát. A második – a felkészülés – stációjában célszerű végigtekintenie a művészet történetén, és kísérletet tennie évezredek üzeneteinek megfejtésére. Ha ez sikerül, és megtalálja a közlésre érdemes információkat, beépíti életművébe és tolmácsolja azokat.

 

Így tett Miklósvölgyi János festő és grafikus is, mikor a művészet egyetemes történetének egy jelentős spektrumát kezdte vizsgálni, s megdöbbentő összefüggésekre lelt. Teóriája szerint a Krisztusi keresztútjárás minden egyes stációjának megvan a minőség-azonos párja nem csupán az egyes ember élettörténetében, de a művészet egyetemes történetének jelentős korszakaiban is. Mindez azt is jelenti, hogy az ember lényébe eredendően a Krisztusi szeretet-vallás működésrendje van kódolva, ennek ellenére életét gyakran mégis az ószövetségi bosszúállás gyilkos ösztöne fertőzi. Ez az ellentmondás gyújtóhatást idéz elő lelkében, melynek következtében egy hasadt és torz atmoszférájú világot épít.

 

Hogyan olvasható ki e diagnózis a művészet képjeleiből? Mi lehet a megoldás egy ilyen alapállású (egy ilyen erkölcsi kondícióval rendelkező) világban? E kérdések megválaszolására tett gondolatkísérletet Miklósvölgyi János a kortárs művészet kánonformáló központjában – a Műcsarnokban – megrendezett előadásán, ahová elmondása szerint azért érkezett, mert a Krisztusi minőség is ott öltött testet, ahol a legjobban eluralkodott a téboly, ahol a legnagyobb volt a sötétség. Küldetésére nem fegyverrel érkezett, hanem a Tiszta Szellem hátországával. Ezért kísérte el útjára hazánk egyik legjelentősebb művészettörténész professzora Pap Gábor, akivel egy rendkívül izgalmas kirándulásra invitálták a hallgatóságot. Misztikus utakat jártak be évezredek ösvényein, ahol mégis a realitások legégetőbb kérdéseire keresték a választ. Hogyan lesz képes az ember ember maradni a harmadik évezred hajnalán, mik a lehetőségei, és mit kell ahhoz tennie, hogy élete ne csupán egy tragikus, bukásra ítélt nemzedék eltorzult mementója legyen egy eljövendő nemzedék számára.

 

(A DVD megvásárolható a Kéthollós könyvesboltban. Cím: Bp., 1081 Kenyérmező u. 3/a

Tel: + 36 1 299 00 32

Hozzászólás