Ne Hagyjátok A Templomot!
2005

„Ne Hagyjátok A Templomot!” – Avagy Ki Győzte Le Kaszparovot

A Teremtés könyvében az antikrisztusi erők földi világba való betörésére az Édenkertben kísértő kígyó figyelmeztet. A következmény: kiűzetés Jahve által, majd halmazati büntetésként (eredendő bűnösséget hirdetve) az emberiség Benes-alapú kollektív felelősségre vonása az egyház döntése értelmében. A gonosz evilágba való újabb behatolását követően pedig az emberiség Özönvíz általi vívbe fojtása lett a következmény. Miután új élet sarjadt a Földön, hosszú időn keresztül a technikai fejlettség döntően statikus állapotot mutatott. Az ipari forradalom vívmányai azonban pillanatok alatt emelték az embert a "kőbalták" közegéből az űrkutatás, valamint a virtuális valóság élmény-stimuláló világába. De nem lehetséges-e, hogy a szédületes ütemű technikai fejlődés következtében jólétnek hazudott komfortérzetünket biztosító eszközök valójában a gonosz által épített "trójai falovak", az általuk behurcolt ellenséges fegyver pedig a reakcióképtelen tömegembert formáló manipulált tudat, mely a társadalom gonosz felismerésével szembeni éberségét hivatott blokkolni abból a célból, hogy a sötét erők szabad kezet kapva végezhessék értékpusztító tevékenységüket az emberi élettérben? És vajon kizárhatjuk-e azon feltevés igazát, hogy e "trójai falovat" megépítő Isten-, Ember- és Életellenes sötét erő végigkísérte történelmünket, láttuk is őt, mindvégig a szemünk előtt volt, mivel azonban vonásait lefedték a Legfőbb Jó képével, nem ismertük fel az isteni maszk alatt megbúvó Antikrisztust?


Összes Könyv